Při objednávce do zahraničí zvolte preferovanou měnu (Kč nebo EUR) - viz vlevo "Ceny v:"
Zpět do obchodu

Registrace

Slovo na úvod

ThinkM - moderní léčba nyní i doma. Název není nijak od věci. Zatímco donedávna byla léčba hemodynamickým laserem výsadou zdravotnických zařízení, především specializovaných hematologických pracovišť, nyní se lze stejnou metodou léčit v pohodlí domova. Na našich stránkách nabízíme velmi zajímavou a užitečnou pomoc pro ty, kteří trpí různými zdravotními problémy nebo si prostě chtějí preventivně podpořit své zdraví, či zvýšit svoji kondici. Sami, doma, bezpečně. Jak je to vlastně možné, není to příliš odvážné tvrzení? 

Dovolíme si tvrdit, že není. Opíráme se při tom o pokroky v oblasti medicíny, o výsledky výzkumů, které probíhají cca od 70. let minulého století a jež se ukázaly jako velmi nadějné a prospěšné. Nejde o nic menšího, než o naši vlastní krev. Lidskou krev. Ta prostě a jednoduše řečeno vlivem životního prostředí, životních návyků, ale i nejrůznějších virů a chorob s rostoucím věkem trpí a nemůže tak vykonávat své základní funkce na 100%. Do krve se dostávají nejrůznější příměsy, nežádoucí složky, tuky (cholesterol, triglyceridy, lipidy, atd.), cukry a další látky, které omezují přirRouleau Formation of RBCsozenou činnost krve a tím i celého krevního oběhu. Erytrocyty (červené krvinky) se obalují tuky, blasty, příměsemi, čímž ztrácejí schopnost přenosu kyslíku a živin do všech buněk celého těla. Navíc vlivem svých nežádoucích obalů ztrácejí svůj přirozený mínusový náboj, slepují se, shlukují (tzv. řetízkovatění) a nemohou tak přirozeně fungovat. Navíc se tzv. minitromby lepí na vnitřní strany našich cév a v případě hojného výskytu tohoto problému postupně přiucpávají náš cevní systém. Do cílových buněk se tak dostává jen omezené množství kyslíku a živin a buňky tak postupně chřadnou. Důsledkem je zkraje mravenčení v konečcích prstů a končetin, jejich neprokrvování, což je spojeno s pocity chladu a necitlivosti, v pozdějších fázích znecitlivění a k tvorbě vnitřních zábětlivých procesů (viz například známé "diabetické nohy"). Vlivem těchto skutečností jde ruku v ruce zvyšující se krevní tlak, jak se srdce snaží dostat životodárný kyslík a živiny všude tam, kde by měly být. Tedy ve všech tělních buňkách.

A právěThinkM na ruce obtíže tohoto typu moderně řeší na základě dlouholetých výzkumů nízkovýkonové laserové terapie (LLLT). Ty jsou dnes již běžně využívány v nemocnicích, zejména na lůžkových odděleních typu JIP. Princip spočívá v léčení světlem. Ano, světlem, ale světlem speciálně upraveným. Bylo zjištěno, že světlo o vlnové délce 650 nm (tedy v oblasti viditelně červeného světla) je schopno ovlivňovat skladbu lidské krev a její reologii. Postupně dochází k rozpouštění nežádoucích složek krve a k jejich vylučování, k obnově plné funkčnosti erytrocytů a dalších složek krve, ke stabilizaci obsahu tuků v krvi, atd. Důsledkem je obnova přirozené funkčnosti krve a působení proti příčinám vzniku mnoha chorob. Systémově se tedy působí proti příčině vzniku obtíží, nikoliv pouze potlačováním důsledků. A to je ten základní faktor, jenž opravňuje k tvrzení, že laserové světlo tohoto typu, tedy o vlnové délce cca 650 nm, monochromatické, koherentní, velmi podstatným způsobem pomáhá odstraňovat příčinu existence mnoha typů zdravotních problémů a indikací. A že jde o metodu ověřenou i exaktně, o tom svědčí stále častější užívání této metodiky ve zdravotnictví.

Dříve byla tato metoda možná pouze v nemocnicích, obvykle na hemotologikých odděleních, ale vývojem nových technoligií jsme se dostali postupně až k tomu, že je ji možné dnes využívat i v domácím prostředí a v podstatě kdekoliv. Postupně byly vyvíjeny přístroje, které to umožňovaly. Dnes jsme se dostali až k dosud nejmodernější verzi, jež je použita v hemodynamickém terapeutickém přístroji ThinkM. Prosím seznamte se s ním a s jeho účinky. Jde o produkt zcela bezpečný, plně certifikovaný, moderní, ale co je hlavní - opravdu účinný.

Zpět do obchodu