Při objednávce do zahraničí zvolte preferovanou měnu (Kč nebo EUR) - viz vlevo "Ceny v:"
Zpět do obchodu

Registrace

Jak a proč funguje

Seznamte se s podrobnostmi o zcela nových možnostech,   které přístroj ThinkM přináší pro úspěšné léčení řady chorob a zdravotních problémů v domácím prostředí. 

Proč byla vybrána pro ozařování radiální tepna, akupunkturní bod Neiguan a nosní dutina?    

Radiální tepna je hlavní tepna v lidském předloktí, veškerá krev jí proteče cca za 8 minut. Právě v zápěstí je radiální tepna nejblíže k povrchu. Tudíž je to velmi vhodné místo, jak snadno a účinně proniknout laserovými paprsky přes pokožku a cévní stěny až k protékající krvi. Jistou roli zde hraje síla pokožky a konkrétní umístění radiální tepny pod povrchem kůže, to se liší případ od případu, avšak účinnost laserového ozařování se v závislosti na síle pokožky může snížit nejvýše o několik procent, ne více.  

Ozařováním tradičního akupunkturního bodu Neiguan dochází ke zklidnění srdce, zmírnění bolestí obecně. Konkrétními důvody vedoucími k využití akubodu Neiguan jsou především zmírňování problémů typu: bolest břicha, nevolnost, zvracení, bušení srdce, pocity sevření v hrudi, nespavost, podrážděnost, vysoký krevní tlak, duševní poruchy a bolest v lokti nebo v pažích.  

Ozařování krve přes nosní dutiny je velmi účinná metoda, protože v oblasti nosu je velmi husté krevní řečiště a přístup ke krvi je zde velmi jednoduchý a hlavně s vysokou účinností. Nosní sliznice je jen tenká, krevní řečiště jemné, husté a krev zde protéká pomalu. Ozařování prostřednictvím nosní dutiny je vysoce účinné, laserové záření snadno proniká ke krvi a jeho účinnost zde je vynikající.   

Přístroj ThinkM je jako jediný schopen využívat všechna tři uvedená místa ozařování a proto jsou výsledky terapií s ThinkM tak přesvědčivé. Navíc přístroj umožňuje zvolit právě tu kombinaci ozařování uvedených míst, která jsou k řešení dané indikace optimální.  

Základní vlastnosti přístroje:

  1.  Přenosný přístroj jako hodinky, použití doma, v kanceláři, venku, kdekoliv.
  2.  Nemá žádné vedlejší účinky, či škodlivé efekty, neinvazivní, bezbolestné.
  3. Přístroj má 6 laserových diod zajišťující přesné dávkování laserových paprsků, umístění na vysoce účinných místech.
  4.  Perfektní jednoduchý systém ovládání přístroje umožňující individuální terapie zcela všem bez rozdílu.

 

Jak laserový přístroj ThinkM funguje: 

  • Proč se ozařuje právě tepna na zápěstí a nosní dírky?

Když to shrneme, tak radiální tepna na zápěstí je velmi snadno pro laserové paprsky dostupná a vliv ozařování na krev je zde velmi dobrý. Těžko by se hledalo na těle další místo, kde krev je tak blízko pod povrchem a současně lze toto místo ozařovat laserovými paprsky, tedy umístit sem přístroj, či laserový zářič. Zápěstí je z tohoto pohledu velmi pohodlné a přijatelné. Nosní dutiny mají jednu obrovskou výhodu – kryje je jen tenká sliznice, pod ní je velice bohatá spleť vlásečnic, kterými krev protéká relativně pomalu. Toto krevní řečiště je pro tento účel optimální. V tomto místě jsou rovněž velmi bohatá nervová zakončení, což efekt a účinnost terapií ještě zvyšuje.

Každý asi ví, že poranění nosu, či krvácení z nosu je z hlediska množství vytékající krve až překvapivé a jak je někdy i obtížné krvácení zastavit. Důvod je právě v tom velice hustém krevním řečišti a tenoučké sliznici. Ozařování nosní dutiny se zdá jako taková jakoby komplikace, je třeba použít nosní kabel, na jehož konci je laserový zářič a ten mít po dobu terapie v nosní dírce. Věřte, že je to jen otázka zvyku, kabel tak příliš nepřekáží a výhoda je, že jsou ruce volné. Kabel je v nosní dírce překvapivě dobře uchycen pomocí silikonové krytky laserového zářiče (krytku je třeba zásadně používat) a nosní kabel tak dobře drží. Navíc pokud by s tím někdo problém pociťoval, lze zakoupit jiný typ nosního kabelu se zářičem, který se k nosu uchycuje mechanicky pomocí jednoduché klipsy. Nicméně varianta se silikonovou krytkou je osvědčená a problémy s tím nejsou.

Jaké laserové diody přístroje ThinkM  je vhodné používat a proti čemu?

Laserové ozařování krve přes nosní dutinu je nejúčinnější, nejvíce efektivní. Nosní kabel s laserem používejte vždy, když jsou k tomu vhodné podmínky – doma, v práci, zkrátka tam, kde na to máte klid. Navíc pro alergické a chronické rýmy je právě tento způsob jediný doporučovaný.

Ozařování radiální tepny má mírně nižší účinnost z důvodu nutného prostupu laserových paprsků pokožkou. Nicméně tento typ terapie lze doporučit jak na doma, tak zejména na cestách, v kanceláři a tam, kde by nosní kabel nějakým způsobem vadil. Využití laseru na Neiguan akupunkturní bod závisí na tom, zda trpíte obtížemi, které jsou tímto způsobem řešeny (viz dále). Obecně lze říci, že přes nosní otvory je terapie nejvíce účinná, přes radiální artérii může být účinnost mírně snížená vlivem pokožky, ale rozhodně i přesto dostatečná. Kombinace ozařování nosního otvoru a artérie vykazuje účinnost maximální. Při této kombinaci doporučujeme nepřekračovat délku terapie 30 minut a věnovat více pozornosti případným negativním pocitům.

Jaký význam má ozařování akupunkturního bodu Neiguan?

Neiguan je akupunkturní bod vycházející z tradiční čínské medicíny. Tento bod je vhodný aktivovat v případě některých obtíží, či diagnóz - bolest břicha, nevolnost, zvracení, bušení srdce, pocity sevření v hrudi, nespavost, podrážděnost, vysoký krevní tlak, duševní poruchy a bolest v lokti nebo v pažích. Bod Neiguan se nachází v zápěstí asi dva palce od konce zápěstí zespoda, uprostřed mezi dvěma šlachami. Stimulace Neiguan bodu je v mnoha případech žádoucí a účinné. ThinkM je jediný laserový zdravotnický přístroj svého druhu, který tuto skutečnost aktivně využívá. Nic podobného jednoduše neexistuje.

Proč červené krvinky?

Červené krvinky, tedy erytrocyty, jsou obsaženy v krvi velmi bohatě. Jejich základním úkolem je okysličování celého organizmu, každé jednotlivé buňky v těle a zásobování živinami. Žádná buňka v těle bez kyslíku nepřežije více než několik minut. Pak nenávratně odumírá. Aby se do ní dostal kyslík, musí se k buňce dostat červená krvinka a kyslík jiRouleau Formation of RBCs doručit. Nic jiného nemůže červenou krvinku nahradit. Proto je životně důležité, aby erytrocyty svoje schopnosti neztrácely, ale naopak aby fungovaly co možná s nejvyšší účinností. Pokud krev začíná obsahovat zvýšenou hladinu lipidů, tuků, cholesterolu, nečistot, začínají se červené krvinky vzájemně slepovat (řetízkují) a jejich schopnost roznášet kyslík a živiny se rapidně zmenšuje. Navíc spojené útvary erytrocytů se nemohou dostat do těch nejtenčích vlásečnic. Pokud k těmto negativním jevům dochází hromadně a dlouhodobě, pak organizmus začíná mít problémy. Následky neléčených útvarů následně narůstají, krev „houstne“, tedy má vysokou viskozitu, okysličování vázne. ThinkM snižuje a upravuje hladinu lipidů a dalších látek v krvi, aktivně působí na osamostatňování červených krvinek, které tak opět mohou začít plnit své poslání v plné míře. Tím dochází k významně lepšímu okysličování a cílové buňky tak mají možnost opět žít svým „plným životem“. Bez dobře funkčních erytrocytů má každý člověk zaděláno na velký problém.

Jak rychle dochází ke snižování hladiny krevních tuků a zlepšování viskozity krve? 

První zlepšení viskozity krve je patrné již po 30 minutách používání přístroje ThinkM. V každém případě je výsledek jasně viditelný po několikadenním používání. Nicméně existují individuální rozdíly, u vKrev - uživatel BIOquantuětšiny lidí je nutná delší doba léčby. Že tomu tak skutečně je, prokazují obvykle příznaky již při prvních terapiích. Je to dost individuální, ale někteří lidé mohou pociťovat silnější bušení srdce, někdo může cítit jakoby náznaky závratě, zvýšený tlak, celkem často jsou terapie provázeny pocitem suchých úst. To vše nám říká – ano, přístroj ThinkM na krev skutečně funguje. Ke snížení hladiny krevních tuků dochází postupně, u někoho velmi postupně, záleží na individuálním stavu uživatele. První výsledky se dostavují již za 7 až 30 dní terapií. Úprava hladiny krevních tuků není záležitostí minut, či hodin, je třeba delší doby pro nápravu negativního stavu.

Obecný princip působení laserové terapie s ThinkM

U přístroje ThinkM je důležité si uvědomit jednu zásadní věc – přístroj má mnoho pozitivních dopadů na lidské tělo, je důležitým pomocníkem při řešení nejrůznějších obtíží, pomáhá zmírňovat důsledky, případně léčit nejrůznější indikace, choroby, neduhy. Přístroj řeší problémy související s krví, významným způsobem ji dokáže upravit, zlepšit, odstranit škodliviny z ní, aktivovat přirozené krevní procesy a zajistit bohaté prokrvování všech buněk lidského těla. Očekávaným důsledkem je pak ústup dlouhé řady chorob a obtíží, souvisejících se špatným stavem krve. ThinkM tedy není určen pouze pro řešení výše popsaných obtíží a problémů, ale je aktivním pomocníkem při všech indikacích souvisejících se špatným stavem krve. A nejen to, terapie s ThinkM jsou velice vhodné pro prevenci u lidí, kteří žádné větší problémy nepociťují, či nemají indikovány choroby. ThinkM zvyšuje i u zdravých lidí odolnost, imunitu, výkonnost fyzickou i psychickou, potlačuje zánětlivé procesy atd. atd. ThinkM není „zázračný přístroj“, jen jeho působení prostřednictvím laserové terapie výrazně vylepšuje naši hlavní životodárnou tekutinu – lidskou krev. To následně přináší úlevu, zlepšení, případně odstranění zdravotních obtíží a komplikací. V případě nejasností doporučujeme proto s námi konzultovat používání přístroje ThinkM v případě, že si nejste jisti, zda je to vhodné řešení pro tu, či onu indikaci. Naši odborníci jsou připraveni Vám v tom pomoci a poradit.    

Page 16LLLT (Low Level Laser Therapy, nízkoúrovňová laserová terapie) dodávaná pravidelně v nízkých dávkách má tendenci k vyšším účinkům a lepším efektům, než stejná vlnová délka ve vysokých dávkách. Obecně platí, že vlivem červeného světla nebo NIR na úrovni 3 až  5 J/cm2 je významnější přínosnější, než velká dávka například 50 až 100 J/cm2, jež ztrácí účinky prospěšné organizmu a může být v některých situacích dokonce škodlivá. Molekulární a buněčné mechanismy LLLT naznačují, že fotony jsou pohlcovány v mitochondriích, stimulují více produkci ATP a nízké hladiny ROS, dochází k aktivaci transkripčních faktorů, jako je NF-kB. Je dobře prokázáno, že ROS stimuluje buněčnou proliferaci na nízké úrovni, ale inhibuje proliferaci a velmi významně likviduje nežádoucí buňky. 

ThinkM Ga-Al-As polovodičová nízkovýkonová terapie

Nízkovýkonový polovodičový laser Ga-Al-As použitý v přístroji ThinkM produkuje biostimulační laserové světlo o vlnové délce 650 nm. Tato vlnová délka přesně odpovídá optimálnímu působení laseru na organizmus podle studijních a lékařských závěrů, jež jsou dostatečně ověřeny i v klinické praxi. 

Přístroj ThinkM Ga-Al-As polovodičová nízkovýkonová laserová terapie schválen pro použití po jeho podrobném testování a po provedení Klinických testů. Základním účinkem přístroje je zaměření na problémy typu hyperlipidemie prostřednictvím snižování hladiny cholesterolu, triglyceridů, lipoproteinů o nízké hustotě v krvi a všeobecné zlepšení saturace organizmu kyslíkem. S tím souvisí pozitivní vliv v případě řady dalších indikací a nežádoucích stavů organizmu. Bez řádného okysličování nemůže dobře žít žádná buňka lidského těla. V klinické praxi byl prokázán pozoruhodný vliv LLLT terapie na hypertenzi, kardiovaskulární a cerebrovaskulární onemocnění a alergické rýmy. 

Na obErytrocyty porázku je vidět stav erytrErytrocyty před a po_1ocytů před terapiemi s ThinkM a po nich. Červené krvinky přestávají „řetízkovatět“, kdy je účinnost mikrocirkulace, přenosu kyslíku a živin do buněk velmi omezená. Na pravém obrázku jsou vidět uvolněné, samostatné a zdravé erytrocyty schopné opět plnit své hlavní úkoly. Rozdíl je zcela markantní. 

Již od roku 1984 v bývalém Sovětském svazu byly pomocí nízkovýkonového laserového ozařování klinicky úspěšně léčeny problémy typu okluzivní angionosis, a později byly ověřeny též velmi dobré výsledky LLLT terapie v boji proti mozkově cévním onemocněním, srdečním onemocněním, bronchiálnímu astmatu a očním onemocněním. 

V roce 1990 byla LLLT zavedena do Číny a podporována téměř ve všech klinických odděleních, postupně se rychle rozšiřovala do dalších nemocničních zařízeních. Nejčastěji byla léčba pomocí LLLT terapie uplatňována při hyperlipidemiích, mozkových a srdečních onemocněních s prokazatelně pozitivními účinky. Terapie LLLT byla od té doby v klinické praxi používána po dobu více než 20 let na milionech případů, přičemž až dosud nebyl registrován žádný nežádoucí účinek na lidský organizmus. 

Přístroj ThinkM LLLT využívá speciálního laseru o vlnové délce 650 nm. Laserové záření proniká tkání lidské kůže a cévními stěnami, přičemž nepoškozuje žádnou z buněk lidského organizmu. Vlnová délka laserového světla 650 nm patří do energeticky nízké skupiny laserových světel a hustota energie ozáření je tak hluboko pod hodnotami, které by mohly lidskému organizmu uškodit. 

650nm LLLT – funkční mechanismy 

Je prokázáno, že po laserovém ozařování krve, dochází k pozitivním změnám v přirozených krevních složkách, zlepšují se vlastnosti krve obecně (složení krevní plazmy, reologické vlastnosti krve, atd) s pozitivním dopadem na buňky celého organizmu. Laserové ozařování krve přináší stimulační účinek na krvetvorbu ve formě zvýšení množství hemoglobinu, erytrocytů a leukocytů. Dochází ke stimulaci obranného systému, ke zlepšení funkce erytrocytů, stimuluje se funkční a fagocytární aktivita lymfocytů. Souhrn účinků LLLT na lidskou krev vede ve vynikající míře k pozitivním reakcím systému řízení homeostázy a k potlačování, či likvidaci patologických procesů v jednotlivých orgánech a tkáních.

Je vidět, že krev absorbuje v široké spektrální oblasti. Lékařské výzkumy z oboru laserového ozařování ukazují, že při ozařování laserem o vlnové délce 650nm prostřednictvím nosní dutiny přes 90% energie laseru projde sliznicí a cévními stěnami a následně je absorbována krví. Obrázek do brožury česky

Klinické výzkumy a testy dokazují, že LLLT s vlnovou délkou 650 nm aktivuje krevní enzymy, (membrána červených krvinek NA + -K-ATP), zvyšuje SOD (superoxidační dismutáze), jenž rozkládá lipidy v krvi, čímž se snižuje jejich výskyt v krvi, snižuje se agregace erytrocytů (červených krvinek) a krevních destiček, což vede ke snížení viskozity krve a zlepšení hemoreologických vlastností krve, zlepšuje se krevní oběh celkově, zejména mikrocirkulace, snižuje se amyloid β protein (hlavní složka senilních plaků a neurofibrilárních klubek), snižují se volné radikály, dochází ke zvyšování hladiny β endorphinu v červených krvinkách, atd. Pozitivních dopadů je skutečně celá řada.

Zpět do obchodu